Formulari i regjistrimit Formulari i regjistrimit te klienteve te ATN

ATN është duke planifikuar ndryshimin e sistemit te transmetimit të kanaleve, duke shtuar numrin e tyre dhe duke futur shërbime të reja të cilat janë të pamundshme të kryhen me boxet ekzistuese. Për këte arsye, ju duhet te plotësoni të dhënat e kerkuara në mënyrë qe në momentin e duhur ne t'ju dërgojmë paisjet e reja për marrjen e kanaleve, që të mos keni ndërprerje të transmetimeve. 

Në rast se nuk regjistroheni në menyrë të saktë me të dhënat e plota, rrezikoni të mbeteni pa shërbimin e ofruar nga ATN. 

ATN garanton se në bazë të ligjeve evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, asnjë nga informacionet që ju jepni, nuk do t´u kalohet palëve të treta por do përdoret vetëm në funksion të përmirësimit të shërbimit që ne ofrojmë.

Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin Tuaj.

FORMULAR I REGJISTRIMIT

Emri dhe mbiemri

Qyteti/Shteti

Numri serial i boxit

Mac adresa e boxit

Komente